Som företagsägare kan du känna dig trygg och lugn först när du är säker på att ditt företag och dess tillgångar är i säkert förvar. Vetskapen om att dessa är tryggade och att eventuella försök till stölder snabbt kommer upptäckas skänker ofta ett stort lugn och en inre ro. Därför är det väl värt att investera i företagslarm. Detta gäller oavsett hur stort eller litet ditt företag är samt inom vilken bransch du är verksam. Det är nämligen svårt att sätta ett pris på sådant som trygghet, säkerhet, lugn och ro!

Här går vi bland annat igenom dessa aspekter av säkerhetsfrågan:

  • varför ditt företag bör investera i ett larm
  • att säkerheten är viktig även för mindre företag
  • hur du gör för att undvika falsklarm.

Företagslarm är en bra investering för företag i alla storlekar

Kostnaden för stölder på företag är väldigt stor. Detta gäller inte minst om detaljhandeln där inbrott och stölder tyvärr är en ganska vanlig företeelse. Faktum är dock att hotet inte är uteslutande externt – även dina kunder, medarbetare och ibland även dina chefer kan visa sig vara opportunister. När tillfället ges kan dessa personer välja att gå bakom din rygg och stjäla produkter eller andra tillgångar från ditt företag.

Därför är det säkrast att investera i ett bra företagslarm. Om du inte redan har ett sådan installerat på företaget rekommenderar vi starkt att du skaffar dig ett sådant! Även om större företag ofta spenderar uppemot 50 gånger mer på sin säkerhet än vad mindre företag gör behöver även småföretagare stärka säkerheten på företaget. I slutändan vill ju ingen behöva hantera med stulna varor och en massa kontakter med försäkringsbolaget!

Hur kan jag undvika att falsklarm utlöses?

Det bästa sättet att förebygga falsklarm är att vara medveten om när företagslokalen är pålarmad. Vetskapen om att systemet är aktivt är nämligen en nyckelfaktor när det kommer till att undvika att larmet utlöses i onödan. De flesta falsklarm uppstår faktiskt till följd av att någon går in i byggnaden när den är pålarmad men inte slår in sin kod. Därför bör du säkerställa att alla företagets medarbetare är utbildade i att använda larmsystemet och kan koden alternativt har egna koder.