När man väl bestämt sig för att ingå äktenskap är det en hel del roliga uppgifter som väntar. För den som vill ha ett bröllop för vänner och släktingar finns åtskilliga tips och resonemang man kan ta ställning till. Det är inte många tillställningar som har så många traditioner som ett bröllop och allt ifrån inbjudningskort till talordning kan ingå. Värt att tänka på är dock att bröllopet inte behöver följa några direktiv om man inte vill. Det är helt och hållet upp till den som bjuder in att avgöra hur festen skall te sig. Även om vi nu är i en era där kritik mot regler och normer är vanligt, är bröllop i viss mening en frizon där traditioner och vanor får utrymme. Detta är några tanker man kan bära med sig i samband med att man utformar inbjudningskort till bröllop.

OSA

Detta är någonting som inte är unikt för bröllop utan en tradition som ofta begagnas. Det handlar i grund och botten om att man skall svara i tid för att värden skall hinna förbereda rätt antal stolar, platser och portioner. Om man inte hinner svara inom den tidsfrist som anges, kan man höra av sig till värden. Dock anses man ha avböjt om man inte svarar före sista datum.

Tid

I och med att bröllop ofta inleds med förrättning, är det viktigt att vara i tid. Om man skall ha ett bröllop i det fria, eller när tidsaspekten inte är lika viktig, kan detta skrivas. Att komma tio minuter innan utsatt tid är att anse som en rimlig ankomsttid. Man hinner då ta sig till rätt plats och hälsa på övriga gäster innan vigseln. Väl inne i bröllopslokalen tar vanligen en präst eller vigselförrättare vid och informerar om vad som kommer ske och hur man skall gå till väga. Det finns en trygghet i att bröllopet följer en tradition och att ingen behöver undra vad som förväntas.

Kläder

Hur man väljer att ange klädsel för bröllopet är individuellt. De tumregler som finns är att man skriver fri klädsel, kavaj, kostym eller högtidsdräkt. Vidare information om vilka plagg som ingår i dessa grupper finns att hitta via en rad olika webbsidor. För tips om bröllopsinbjudningar finns här ytterligare information att studera.